กฏทองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2,323 views    
    [11 ก.พ. 62]    

             ศปอส. ได้จัด Special Seminar เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บรรยายโดย Professor Timothy Gallagher, Ph.D. จากมหาวิทยาลัย Bristol สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 1508/1 อาคาร มหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยผู้เข้าฟังได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะกฏทองด้านความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงควรทำทุกครั้งที่ทำงาน การไม่ทำงานคนเดียวในห้องปฏิบัติการ และทุกคนต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยและเสื้อกาวน์ขณะทำปฏิบัติงาน