โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่น 1/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย" ประจำเดือน ตุลาคม 2561
อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวประจำปี 2561ของศูนย์การค้า MBK และ MBK Tower เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (SUN Thailand 2018)
ประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
การประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2561
การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัย ประจำปี 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ภาพบรรยากาศงาน Chula Safety 2018: ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว
ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย Safety in CU
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
 การเขย่าถังแก๊สอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่
แก๊สแอมโมเนียรั่ว หนีตายระทึก!!!
 ชัวร์ก่อนแชร์...ด่างทับทิมผสมน้ำตาลทราย จุดไฟได้จริงหรือ???
มอก. 2677-2558 กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โปสเตอร์
P05-การแยกประเภทของเสีย
P01-การใช้งาน ChemTrack&wasteTrack 2016
P02-PPE
ปฏิทินกิจกรรม