ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ขอเชิญชวนประชาคมจุฬาฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของรางวัล
ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานและบุคลกร ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมงานและกิจกรรมในงาน Chula Safety 2023: ร่วมสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน
การเสวนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ ปี 2566)
กิจกรรม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" 10 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล” 28 เมษายน 2566
ข่าวกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
SHECU จุฬาฯ มอบรางวัลการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ โดดเด่น แก่ส่วนงานและบุคลากรในรั้วจามจุรี
SHECU ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  The Small-Scale Chemistry ที่ประเทศศรีลังกาและประเทศฟิลิปปินส์ (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566)
SHECU จับมือภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์กิจกรรม Chula Safety 2023 ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน
SHECU จัดอบรมผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.65 - ก.ย. 66)
Chula Safety 2023: Wellwork & Wellbeing: Thriving Together
Chula Safety 2022 : สร้างสังคมดี มีสุขด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน
Chula Safety 2021 : ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
Chula Safety 2020 : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
บทวิเคราะห์ข่าว / บทความ
อันตรายจากการใช้เปลวไฟในตู้ชีวนิรภัย
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) สารเคมีอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
สาระสำคัญ: นโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.):  (6 นโยบาย 4 ยุทธศาสตร์)
สาระความรู้จากงาน “Chula Sustainability Fest 2022  เรื่อง “ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์”
โปสเตอร์ / กราฟิก
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
ภาพบรรยากาศงาน Chula Safety 2023 (16-18 ส.ค. 2566)
ความประทับใจในงาน Chula Safety 2023
บรรยากาศภายในงาน Chula Safety 2023 วันที่ 18 สิงหาคม 2566
บรรยากาศภายในงาน Chula Safety 2023 วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เอกสารเผยแพร่
วิวัฒน์ วัฒนธรรมความปลอดภัย
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
ปฏิทินกิจกรรม