ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
Chula TUN-T รายงาน แก้ไข ติดตามปัญหาได้ทันที
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือ "แนวทางการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “Translational Medicine”
แจ้งปิดการใช้งาน SHECU Mobile Application ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดสถานที่ทำการสำนักงาน SHECU เดือนธันวาคม 2565 และเทศกาลปีใหม่ 2566
ข่าวกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
SHECU บรรยายเรื่อง การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
SHECU บรรยายพิเศษหลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
SHECU บรรยายพิเศษหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยา ณ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
SHECU จัดสัมมนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย (ภายในอาคาร)
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.65 - ก.ย. 66)
Chula Safety 2022 : สร้างสังคมดี มีสุขด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน
กำหนดการกิจกรรม Chula Safety 2022 ในงาน Chula Sustainability Fest 2022
โครงการประกวดด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565
ผลงาน คปอ. ส่วนงาน ประจำปี 2565
โครงการ Chula Safety 2022
บทวิเคราะห์ข่าว / บทความ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้รุนแรงจากอดีตถึงปัจจุบัน
แนะนำมาตรการ 3️⃣E  ป้องกัน “ลืม” เด็กไว้ในรถ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 การประเมินสถานีงานและท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกัญชา
โปสเตอร์ / กราฟิก
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
Chula Safety 2022 & CHULA Sustainability Fest 2022: Safety Show: หัวข้อ สาธิตการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ทำงานในที่สูง/ที่อับอากาศ การโรยตัวและผูกเงื่อนชนิดต่าง ๆ
Chula Safety 2022 & CHULA Sustainability Fest 2022: Safety Talk : หัวข้อ ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์
Chula Safety 2022 & CHULA Sustainability Fest 2022: Safety Talk : หัวข้อ การสร้างตัวตนและความมั่นใจ Self Respect & Self Esteem
Chula Safety 2022 & CHULA Sustainability Fest 2022: Safety Talk หัวข้อ การส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของนิสิต จุฬาฯ
เอกสารเผยแพร่
วิวัฒน์ วัฒนธรรมความปลอดภัย
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
ปฏิทินกิจกรรม