ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 (สำหรับบุคคลภายนอก) (เปิดรับลงทะเบียน 18 พ.ย. 62)
ตารางรอบจัดเก็บของเสียสารเคมี (ปีงบประมาณ 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"
List of passing candidates in training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers
รายงานประจำปี 2561  ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3/2562 (สำหรับบุคลากรและนิสิต จุฬาฯ)
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.61 - ก.ย. 62)
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.62 - ก.ย. 63)
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ปลอดภัยจากไฟไหม้
PM2.5 ภัยเงียบที่ต้องระวัง
การจำแนกของเสียอันตรายสารเคมีตามระบบ WasteTrack อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ถอดบทเรียน : เหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง A2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
การสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเรื่อง "How to Create Safety Culture in Academic Institute"
ชัวร์ก่อนแชร์  ไดร์เป่าผมที่เพิ่งใช้เสร็จอาจไฟไหม้ จริงหรือไม่มาดูกัน โดย ศ.ดร.ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาฯ
ภาพบรรยากาศงาน #ChulaSafety2019 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยฯ
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
เอกสารงานประชุมเสวนาเรื่อง " ที่อับอากาศ: การเอาตัวรอดและการป้องกัน บทเรียนจากอุบัติภัย" (14/07/60)
โปสเตอร์
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
ปฏิทินกิจกรรม