เคมี
1,778 views    
    [6 พ.ย. 62]    
 แนวปฏิบัติความปลอดภัย ด้านเคมี (105 KB)
 ของเสียจากห้องปฏิบัติการ (6 MB)
 ข้อแนะนำสำหรับการจัดเก็บปรอทหกหล่น (2 MB)
 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย (5 MB)
 เลือกใช้แอลกอฮอล์ให้ถูก... "ฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ฆ่าเรา" (197 KB)
 ถุงมือ-บีบอัด.pdf (2 MB)
 P02-PPE.pdf (1 MB)
 P01-การใช้งาน ChemTrack&wasteTrack 2016.pdf (479 KB)
 eye protection safety.pdf (2 MB)
 1306_layout01_create -edit-03072562.pdf (1 MB)
 การจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มความเข้ากันได้ (13 MB)