เคมี
2,688 views    
    [6 พ.ย. 62]    
 แนวปฏิบัติความปลอดภัย ด้านเคมี (105 KB)
 ของเสียจากห้องปฏิบัติการ (6 MB)
 ข้อแนะนำสำหรับการจัดเก็บปรอทหกหล่น (2 MB)
 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย (5 MB)
 เลือกใช้แอลกอฮอล์ให้ถูก... "ฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ฆ่าเรา" (197 KB)
 ถุงมือ-บีบอัด.pdf (2 MB)
 P02-PPE.pdf (1 MB)
 P01-การใช้งาน ChemTrack&wasteTrack 2016.pdf (479 KB)
 eye protection safety.pdf (2 MB)
 แผนผังการจำแนกของเสียสารเคมี 15 ประเภท ตามระบบ WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 MB)
 Guidelines for the classification of 15 hazardous wastes according to the WasteTrack system of Chulalongkorn University (2 MB)
 การจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มความเข้ากันได้ (13 MB)