บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ
1,743 views    
    [5 ก.พ. 64]    

รายการบริการตรวจวัด

1
เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ (ppb)  
5
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด  
9
เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน
2
เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ (ppm)  
6
เครื่องวัดความเข้มแสง
10
เครื่องสำรวจรังสี  
3
เครื่องวัดแก๊สในอากาศ  
7
เครื่องวัดระดับเสียง
11
เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล
4
เครื่องวัดดัชนีความร้อน  
8
เครื่องวัดความเร็วลม  
12
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ
13
เครื่องวัดระยะดิจิตอล

เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานวิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน> บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน


 ระเบียบการขอรับบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (183 KB)> บริการให้ยืมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (บางรายการ)


 ระเบียบการขอยืมใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (197 KB)