บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ
987 views    
    [5 ก.พ. 64]    

รายการบริการตรวจวัด

1เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ (ppb)   
5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด  
9เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน
2เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ (ppm)   
6เครื่องวัดความเข้มแสง
10เครื่องสำรวจรังสี   
3เครื่องวัดแก๊สในอากาศ  7เครื่องวัดระดับเสียง
11เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล 
4เครื่องวัดดัชนีความร้อน  
8เครื่องวัดความเร็วลม  
12เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ


เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน> บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน


 ระเบียบการขอรับบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (183 KB)> บริการให้ยืมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (บางรายการ)


 ระเบียบการขอยืมใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (197 KB)