บทวิเคราะห์ข่าว / บทความ
หน้า :   > 
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) สารเคมีอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
สาระสำคัญ: นโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.):  (6 นโยบาย 4 ยุทธศาสตร์)
สาระความรู้จากงาน “Chula Sustainability Fest 2022  เรื่อง “ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์”
กรณีศึกษาจากการทิ้งของเสียอันตราย (จากสารเคมี) รวมกับขยะทั่วไป และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ สารกัมมันตรังสี Cesium-137
การเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (Chemical Incompatibility) และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้รุนแรงจากอดีตถึงปัจจุบัน
แนะนำมาตรการ 3️⃣E  ป้องกัน “ลืม” เด็กไว้ในรถ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 การประเมินสถานีงานและท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกัญชา
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ปฏิกิริยาทางเคมีเชิงกล: Grignard Synthesis
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 เสวนา เรื่อง “นิสิตกับชีวิตวิถีใหม่ในรั้วจามจุรี”
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 เสวนาเรื่อง “BCP สำหรับคนรุ่นใหม่ - คนรุ่นใหม่ใส่ใจ BCP”
ชุดสาระความรู้เกี่ยวกับ PPE: “PPE กับความปลอดภัยในการทำงาน”
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 การอบรมออนไลน์ เรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงานการเรียนออนไลน์" วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 การอบรมออนไลน์ เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" วันที่ 20 สิงหาคม 2564
สร้างสังคมปลอดภัย...ไร้อุบัติเหตุบนทางม้าลาย
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 สัมมนาเรื่อง “Fake News ด้านความปลอดภัย” วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ชุดสาระความรู้จากงาน Chula Safety 2021 เสวนาเรื่อง “เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่รั้วจุฬาฯ” วันที่ 18 สิงหาคม 2564
12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
สาระความรู้ เสวนาเรื่อง “มองทุกมิติ กับอุบัติภัย โรงงานสารเคมีระเบิด”
เรียนรู้ สไตรีนโมโนเมอร์ สารเคมีอันตรายจากเหตุการณ์ที่กิ่งแก้ว
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับของเสีย ethidium bromide (EtBr)
น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ อันตรายถึงชีวิตจากพิษแก๊สคลอรีน
“ปลั๊กพ่วง” ความเสี่ยงที่ถูกมองข้าม
เกร็ดความรู้: วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล
ข้อแนะนำในการทำงานกับกรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดแก้ว)
อาหารรังสีปลอดภัยหรือไม่?
น้ำทะเลหนุน น้ำประปาเค็ม กลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยงบริโภค
ข้อแนะนำในการจัดการปรอทหกหล่น
การเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัยอีกครั้งในช่วงวิกฤต COVID-19
สารก่อภูมิแพ้ สารอันตรายที่ต้องระวัง
เทคนิคนั่งทำงาน WORK FROM HOME (WFH) อย่างถูกสุขลักษณะ
ถอดบทเรียน: อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายจากกรดไนตริก
รังสี UVC ฆ่าเชื่อไวรัส SARS-CoV-2 ได้จริงหรือ ?
ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (Work-from-Home Office/Lab Safety)
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยอาศัยการ “Flatten the Curve”
บทเรียนจากกรณีการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยที่ติดโรค COVID-19 รายที่ 38 และ 39 ของประเทศไทย ทำให้ต้องมีการสั่งกักกันผู้คนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนั้น
ฝุ่นพิษ PM 2.5 คลุ้งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 มกราคม 2563
สร้างงานวิจัยด้วยความปลอดภัย ทำได้จริง
ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ปลอดภัยจากไฟไหม้
PM2.5 ภัยเงียบที่ต้องระวัง
การจำแนกของเสียอันตรายสารเคมีตามระบบ WasteTrack อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ถอดบทเรียน : เหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง A2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ภัยร้าย...จากการทำงานกับของเหลวไวไฟ
สารเร่งดอกลำไย กับอันตรายที่เกษตรกรต้องระวัง
หน้า :   >