ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
3,443 views    
    [6 พ.ย. 62]    
 เกร็ดดวามรู้กัญชา (636 KB)
 ความปลอดภัยในการใช้เรือโดยสาร (2 MB)
 ความปลอดภัยภายในอาคาร (271 KB)
 สงกรานต์วิถีใหม่ รักษ์ประเพณีไทย (132 KB)
 เดินทางขับขี่ปลอดภัย พักกาย สบายใจ ห่างไกลโควิด (79 KB)
 การป้องกันอันตรายจากพายุฝน (628 KB)
 ตรุษจีน 2565  ฮู่เหนียนหรูอี้  ซื่อจี้ผิงอัน  โชคดีปลอดภัยตลอดปีเสือทอง (450 KB)
 ข้อแนะนำในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (332 KB)
 5 ส ป้องกันฝุ่น ทำงานอย่างปลอดภัย (884 KB)
 NEW NORMAL ข้อปฎิบัติสำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ (116 KB)
 อย่ามองข้ามผิวสัมผัสและของที่ใช้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (105 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ สุขอนามัยส่วนตัวและครอบครัว (628 KB)
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (166 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ การใช้ชีวิตที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย (734 KB)
 "Face Shield" ช่วยป้องกัน โรค COVID-19 ได้ หากใช้ให้ถูกวิธี ! (214 KB)
 ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (II) (249 KB)
 thebig4poster.pdf (2 MB)
 สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโรค COVID-19 (275 KB)
 เมื่อใหร่ต้องไปตรวจหาเชื่อ SARS-CoV-2 (116 KB)
 จัดนาฬิกาชีวิต WFH อย่างไร ให้เป็นสุข (340 KB)
 การป้องกันการแพร่ของโรค COVID-19 (489 KB)
 สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย123-บีบอัด.pdf (84 KB)
 รอบรู้เรื่องของไฟและถังดับเพลิงเบื่องต้น.pdf (7 MB)
 คุณภาพอากาศภายในอาคาร (4 MB)
 4.1.pdf (96 KB)
 ท่านั่งอ่านหนังสือและเล่นมือถือ (9 MB)
 พฤติกรรไม่ปลอดภัย1.pdf (115 KB)
 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคาร (สำหรับผู้ใช้อาคาร) (286 KB)
 ชนิดของหมวกกันน๊อก-บีบอัด.pdf (98 KB)
 PM2.5 ภัยเงียบที่ต้องระวัง (911 KB)
 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) (259 KB)
 ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (I) (239 KB)
 การฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในบ้านเรือนเพื่อป้องกัน COVID-19 (566 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ (787 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ การเรียนและการทำงาน (152 KB)
 การป้องกันกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร (295 KB)
 นั่งทำงานอย่างไรใช่ที่สุด (8 MB)
 10 วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (149 KB)
 แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (868 KB)
 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (218 KB)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 MB)
 เช็คอาการสักนิด !! ว่าติด COVID-19 หรือไข้หวัด (118 KB)