ภัยร้าย...จากการทำงานกับของเหลวไวไฟ
243 views    
    [1 เม.ย. 62]    

        

           การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเหลวไวไฟ ทั้งจากการใช้งาน การจัดเก็บ และการกำจัด อาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได้ มารู้จักชนิดของของเหลวไวไฟและแนวทางการป้องกัน ในบทความ "ภัยร้าย...จากการทำงานกับของเหลวไวไฟ" บทความคุณภาพจาก ศปอส.


ที่มา: นิตยสาร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เล่ม 6 (OSHE Magazine, Volume 6)