ความเคลื่อนไหว (COVID-19)
708 views    
    [29 มี.ค. 63]    
📌Chula Gets Ready for New Normal!
📌จุฬาฯ เตรียมแผนเปิดทำการ จัดทำระบบตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นสำหรับบุคลากรผ่านระบบออนไลน์
📌ผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้ชาวจุฬาฯ สู้ภัย COVID-19
📌แจ้งขยายวันปิดสำนักงานชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
📌ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
📌ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 2
📌พลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว นำไปใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้
📌นายกฯ สั่งประกาศเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 3 เมษายนนี้
📌การปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัยและอาคารจอดรถ
📌จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เบื้องต้น (Chula COVID-19 Strip Test) เพื่อสังคมไทย
📌Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองเบื้องต้น
📌โครงการ CU V Care จุฬาฯ ดูแลประชาคมที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19
📌จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ โรงอาหาร และรถโดยสารภายในจุฬาฯ
📌มาตราการจัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing" ของจุฬาฯ