งานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020 : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน วันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
6,109 views    
    [8 ก.ค. 63]    

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางเข้าร่วมงาน
09.00 เป็นต้นไป
ร่วมกด like ภาพถ่ายที่ประทับใจ (ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.)
 และ
เยี่ยมชม โปสเตอร์แสดงผลงาน คปอ.ส่วนงาน
 และ
เยี่ยมชม บอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
ลานจัดนิทรรศการ ใต้ตึกมหามกุฏ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 12.00 น.
อบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (แบบออนไลน์)
* หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนอบรม และผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร

12.30 – 13.00 น.
ร่วมสนุก เกมตอบคำถาม

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางเข้าร่วมงาน
-
ร่วมกด like ภาพถ่ายที่ประทับใจ (ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.)
 และ
เยี่ยมชม บอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
ลานจัดนิทรรศการ ใต้ตึกมหามกุฏ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 12.20 น.
อบรมเรื่อง Office syndrome และฝึกปฏิบัติ (แบบออนไลน์)
* หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนอบรม และผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร

12.30 – 13.00 น.
ร่วมสนุก เกมตอบคำถาม

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางเข้าร่วมงาน
-
ร่วมกด like ภาพถ่ายที่ประทับใจ (ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.)
 และ
เยี่ยมชม บอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
ลานจัดนิทรรศการ ใต้ตึกมหามกุฏ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 12.20 น.
อบรมเรื่อง การจัดการความเครียดในยุค COVID-19 (แบบออนไลน์)
* หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนอบรม และผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร

12.30 – 13.00 น.
ร่วมสนุก เกมตอบคำถาม

เวลา
กิจกรรม  
* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ช่องทางเข้าร่วมงาน
9.30 – 10.00 น.
พิธีเปิด

รับชมย้อนหลังได้ทางเฟซบุคที่
    
10.00 - 10.45 น.
เวทีเสวนา : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
10.45 – 11.10 น.
เปิดตัว “Chula Safety Ambassadors 2020”
และเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น SHECU”
11.10 - 11.30 น.
ร่วมสนุก เกมตอบคำถาม เพื่อมอบรางวัลทาง เฟซบุ๊กของ SHECU
และรับชมคลิปเยี่ยมชมบอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
12.00 น.
ปิดโหวตการกด like ภาพถ่ายรางวัลขวัญใจมหาชน
12.30 – 14.15 น.
แข่งขันโต้วาที รอบชิงชนะเลิศ
14.15 – 14.45 น.
ประกาศรางวัลงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ
14.45 – 15.00 น.
กล่าวปิดงาน