ศปอส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "ชาวศิลปกรรม เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน มุ่งสู่ Zero Accident" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
202 views    
    [4 ธ.ค. 63]    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ "ชาวศิลปกรรม เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน มุ่งสู่ Zero Accident" โดยเชิญวิทยากรจาก ศปอส. บรรยายพื้นฐานความปลอดภัยทั่วไป ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม A201 ชั้น 2 อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ