ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
518 views    
    [21 ม.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 17) โดยการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อช่วยป้องกันโรค

โดยให้สถานที่ที่มีประกาศให้ปิดตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564 ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 • สถานที่เล่นตู้เกม
 • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
 • สนามแข่งขันทุกประเภท (ไม่รวมสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน)
 • สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 • สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
 • สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
 •  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
 •  สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
 •  สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์ หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 •  สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่เวลาวันที่ 22 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป.

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบท้ายได้ที่ ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 17