ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564
194 views    
    [30 ม.ค. 64]    

สาระสำคัญ

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 18) เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  และเพื่อให้การปิดสถานที่และการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อช่วยป้องกันโรค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ตามข้อ 3 และข้อ 5 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 ดังต่อไปนี้
  • สถานที่บริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
  • สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
  • สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
  • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
  • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
  • สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตจอมทอง และเขตธนบุรี (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตจอมทอง และเขตธนบุรี

-   มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ทั้ง 37 ประเภท ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์, ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมจำกัดร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน,ร้านค้าปลีก ตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด,ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ,สนามกอล์ฟ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบท้ายได้ที่ : ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18)