ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564
164 views    
    [5 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ได้แจ้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ว่ามีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งฯ  และขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการในดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรคนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยเร็วที่สุด
  2. สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคลากรคนดังกล่าวเพื่อดำเนินงานเฝ้าระวังดูอาการเป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อขอรับการตรวจคัดกรอง โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  3. ให้สำนักบริหารระบบกายภาพฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารจามจุรี 4 อาคารจามจุรี 5 อาคารบริการ 2 และอาคารหอพักจุฬานิวาส
  4. หากพบว่ามีนิสิตหรือบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการสัมผัสกับบุคลากรคนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งตัวบุคคลนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
  5. ให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/42971/