ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 6/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
274 views    
    [10 ก.พ. 64]    

สาะสำคัญ

     ผลจากการตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโควิด-19 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 คน รวมเป็น 16 คน จึงได้ดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน และได้ส่งผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้ารักษาตัวตามมาตรการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วอนึ่ง ขณะนี้กรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ยืนยันว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/43320/