ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 7/2564
150 views    
    [11 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

     ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกของศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มอีก 4 คน รวมมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้วทั้งสิ้น 20 คน โดยกรรมการโควิด-19 จะประกาศมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมโดยเร็วต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/43393/