ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 8/2564
136 views    
    [15 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

  1. ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม และจากการติดตามผลการรักษาบุคลากรที่ติดเชื้อที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าทุกรายไม่มีอาการน่าเป็นห่วง
  2. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ติดต่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดเข้ามารับการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ยังได้ให้กลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่พักอาศัยที่หอพักจุฬานิวาสซึ่งผลตรวจรอบแรกเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) มาตรวจคัดกรองเชิงรุกซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งผลการตรวจให้ทราบต่อไป

รายฃะเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/43507/