ความคืบหน้ามาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
178 views    
    [22 ก.พ. 64]    

.สาระสำคัญ

คณะกรรมการโควิด-19 มีการดำเนินการและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

– จุฬานิวาสปลอดโควิด-19 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจคัดกรองบุคลากรและครอบครัวที่พักในหอจุฬานิวาส ที่ถูกกักตัวครบ 14 วัน ผลปรากฏว่าไม่พบผู้มีความเสี่ยงสูง และทีมแพทย์ได้ออกใบรับรองเพื่อยืนยันให้กลับไปทำงานได้ตามปกติ

– ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ประกอบการและลูกจ้างในโรงอาหารทั้งหมดให้เสร็จก่อนเปิดทำการ

– เชิญชาวบุคลากรจุฬาฯ ร่วมกันทำ Big cleaning day ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

– ขอให้บุคลากรจุฬาฯ ทุกท่านดำเนินชีวิตตาม 5 ส ดังนี้

1. สแกนเข้า-ออก

2. สวมหน้ากากอนามัย

3. สังเกตอาการตนเอง

4. สอบวัดอุณหภูมิ

5. สร้างระยะห่างระหว่างกัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/43877/