ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
204 views    
    [7 เม.ย. 64]    

สาระสำคัญ

นิสิต จุฬาฯ 2 ราย เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ผลปรากฏเป็นบวก และขณะนี้นิสิตทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการ ดังรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/45379/