ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
134 views    
    [8 เม.ย. 64]    

สาระสำคัญ

จุฬาฯ ประกาศให้ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2564 และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564


อ่านประกาศฉบับเต็มที่ https://www.chula.ac.th/news/45452/