การอบรมการจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ : ขยะจากการใช้ ATK
185 views    
    [27 ม.ค. 65]    

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศปอส. (SHECU) ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมการจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ : ขยะจากการใช้ ATK ให้กับบุคลากรของสำนักงานวิทยทรัพยากรและผู้ที่สนใจ ณ อาคารณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) โดยมีการบรรยายและสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment , PPE ) การปฏิบัติงาน การจัดการขยะหกหล่น การทิ้งหรือฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้แล้วและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปนเปื้อน รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้ที่เก็บรวบรวมขยะจากการใช้ ATK โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 ท่าน จาก 3 ส่วนงาน