ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยการช็อตไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต !!!
373 views    
    [28 ธ.ค. 60]    

จากการที่มีคลิปวีดิโอสาธิตการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยการใช้กระแสไฟฟ้าบ้าน ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 V เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่างใด หากก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

[เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=fR15nEeAyqg ,สืบค้นเมื่อวันที่ 26/9/2560]

ผู้สาธิตได้ใช้ช้อนสแตนเลสเป็นตัวนำไฟฟ้า โดยพันช้อนกับสายไฟ (เส้น L และเส้นนิวทรัล N) วางแยกห่างกัน จุ่มลงในน้ำที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผงปรุงรส เมื่อเสียบปลั๊กกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร จะเกิดความร้อนสะสมในน้ำ หลังจากนั้นมีฟองแก๊สเกิดขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อดึงปลั๊กไฟออก ฟองแก๊สหายไปทันที และเมื่อเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง ก็เกิดฟองแก๊สเกิดทันทีเช่นกัน จากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากน้ำเดือดแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะโมเลกุลของน้ำถูกแยกด้วยไฟฟ้าเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สออกซิเจน (O2) นอกจากนี้ระหว่างการให้กระแสไฟฟ้า องค์ประกอบโลหะในช้อนสแตนเลส อาจหลุดละลายออกมาอยู่ในน้ำได้ โดยเฉพาะโลหะนิกเกิล และโครเมียม เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะที่เป็นองค์ประกอบของขั้วไฟฟ้า  หากรับประทานบ่อยๆ จะเกิดการสะสมของโลหะหนักในร่างกาย ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โลหะนิกเกิล เป็นสารก่อมะเร็ง ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนในมนุษย์ [http://www.summacheeva.org/index_thaitox_nickel.htm]

อันตรายที่เกิดขึ้นคือ 

  1. อันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จะเกิดขึ้นได้เมื่อสายไฟ 2 เส้น หรือ ช้อนทั้งสองคันมาสัมผัสกัน อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
  2. อันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด หากสัมผัสโดนขั้วไฟฟ้า หรือน้ำที่กำลังต้มอยู่ โดยที่ยังไม่ดึงปลั๊กไฟออก อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
  3. อันตรายจากการบริโภคน้ำโลหะหนักปนเปื้อน ที่มีโอกาสหลุดละลายออกมาช้อนสแตนเลส
  4. อันตรายจากภาชนะพลาสติกที่อาจไม่ทนความร้อน ทำให้มีการปลอดปล่อยสารเคมี

++++วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมอาหารมีมากมาย ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดที่จะสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน+++  กรุณาอย่าลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด! *****