สื่อความรู้ และ บทความ (COVID-19)
2,704 views    
    [28 มี.ค. 63]    
   โปสเตอร์ (COVID-19)
 เดินทางขับขี่ปลอดภัย พักกาย สบายใจ ห่างไกลโควิด (79 KB)
 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) (259 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ การเรียนและการทำงาน (152 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ การใช้ชีวิตที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย (734 KB)
 NEW NORMAL ข้อปฎิบัติสำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ (116 KB)
 เช็คอาการสักนิด !!! ว่าติด COVID-19 หรือไข้หวัด (118 KB)
 ข้อแนะนำในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (332 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ (787 KB)
 วิธีทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (1 MB)
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (166 KB)
 ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (II) (249 KB)
 ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (I) (239 KB)
 เทคนิคนั่งทำงาน WORK FROM HOME (WFH) อย่างถูกสุขลักษณะ (251 KB)
 NEW NORMAL ความปกติใหม่ สุขอนามัยส่วนตัวและครอบครัว (628 KB)
 7 ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี (1 MB)
 "Face Shield" ช่วยป้องกัน โรค COVID-19 ได้ หากใช้ให้ถูกวิธี ! (214 KB)
 จัดนาฬิกาชีวิต WFH อย่างไร ให้เป็นสุข (340 KB)
 การป้องกันการแพร่ของโรค COVID-19 (489 KB)
 การฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในบ้านเรือนเพื่อป้องกัน COVID-19 (566 KB)
 สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโรค COVID-19 (275 KB)
 เมื่อใหร่ต้องไปตรวจหาเชื่อ SARS-CoV-2 (116 KB)
 สุขอนามัยในการป้องกัน COVID-19 (2 MB)
 ความหลากหลายของแอลกอฮอล์ (197 KB)
 การใช้หน้ากากอยู่ถูกต้อง (4 MB)
   วิดิโอคลิป (COVID-19)
ชัวร์ก่อนแชร์ : พ่นแอลกอฮอล์ใส่กุญแจรถ ทำให้รถระเบิด จริงหรือ ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำให้ระเบิด-ไฟไหม้ จริงหรือ?

รับมือวายร้าย coronavirus (2019-nCoV)

ชัวร์ก่อนแชร์ : ห้ามใช้แอลกอฮอล์พ่นหน้ากากอนามัย จริงหรือ?

   บทความ
การเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัยอีกครั้งในช่วงวิกฤต COVID-19

เทคนิคนั่งทำงาน WORK FROM HOME (WFH) อย่างถูกสุขลักษณะ

รังสี UVC ฆ่าเชื่อไวรัส SARS-CoV-2 ได้จริงหรือ ?

ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยอาศัยการ “Flatten the Curve”

บทเรียนจากกรณีการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยที่ติดโรค COVID-19 รายที่ 38 และ 39 ของประเทศไทย