โครงการประกวดด้านความปลอดภัย
923 views    
    [11 มิ.ย. 64]    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


โครงการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ “ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน” (ความยาว 15-60 วินาที)


โครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564


โครงการประกวดส่วนงานด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564