รวมประกาศ และ แนวปฏิบัติ (COVID-19)
1,380 views    
    [27 มี.ค. 63]    
   รวมประกาศจุฬาฯ
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2565
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
📌ความคืบหน้ามาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 9/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 7/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 6/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 5/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19" ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
📌ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563" ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
📌ประกาศจุฬาฯ เรื่อง “แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563" ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
📌ประกาศจุฬาฯ เรื่อง “ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
📌ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
📌 ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2563
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การปิดที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
📌 ประกาศคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาฯ เรื่อง พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 และเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของจุฬาฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
📌ประกาศจุฬาฯ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) 
ปีการศึกษา 2562” ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา" ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 
📌 คำสั่งจุฬาฯ ที่ 1745/2563 เรื่อง "การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด" ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)"  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศมาตรการของจุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)"  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)" ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19"ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "ให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ในสถานที่ปิด" ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒)" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิก)  
📌 ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด" ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
   รวมประกาศภายนอก
📌ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564
📌ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
📌ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
📌ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
📌ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
📌ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
📌ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564
   ประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2565

สรุปประเด็นดังนี้

1. ยกเลิกประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564

2.  ทุกกิจกรรมที่จะจัด ต้องผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี คณบดีหรือรองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมาย และควรมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

3. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบพบหน้า จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. การจัดกิจกรรมแบบพบหน้า ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (8 ข้อ) ตามประกาศฉบับนี้

5. กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

อ่านประกาศเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/62272/